Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


Категория: формуляри за регистрация в комисията за защита на личните данни [Формуляри за регистрация в КЗЛД] (8)

Категория: формуляри за регистрация в комисията за защита на личните данни (8)
Формуляри за регистрация в КЗЛД
Посещения:
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни
122
Уведомление за промяна или заличаване на данни в регистър
Уведомление за промяна или заличаване на данни в регистър
103
Описание на регистъра
Описание на регистъра
173
Заявление за регистрация на държавен орган или орган на местното самоуправление
Заявление за регистрация на държавен орган или орган на местното самоуправление
59
Заявление за регистрация на юридическо лице
Заявление за регистрация на юридическо лице
190
Заявление за регистрация на физическо лице- представител
Заявление за регистрация на физическо лице- представител
84
Заявление за регистрация на физическо лице
Заявление за регистрация на физическо лице
109
Указание за попълване на Заявление за регистрация на администратор на лични данни по ЗЗЛД
Указание за попълване на Заявление за регистрация на администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни
212