Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категория: формуляри за регистрация в комисията за защита на личните данни [Формуляри за регистрация в КЗЛД] (8)

Категория: формуляри за регистрация в комисията за защита на личните данни (8)
Формуляри за регистрация в КЗЛД
Посещения:
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни
139
Уведомление за промяна или заличаване на данни в регистър
Уведомление за промяна или заличаване на данни в регистър
113
Описание на регистъра
Описание на регистъра
207
Заявление за регистрация на държавен орган или орган на местното самоуправление
Заявление за регистрация на държавен орган или орган на местното самоуправление
66
Заявление за регистрация на юридическо лице
Заявление за регистрация на юридическо лице
208
Заявление за регистрация на физическо лице- представител
Заявление за регистрация на физическо лице- представител
101
Заявление за регистрация на физическо лице
Заявление за регистрация на физическо лице
122
Указание за попълване на Заявление за регистрация на администратор на лични данни по ЗЗЛД
Указание за попълване на Заявление за регистрация на администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни
231