Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


Категория: формуляри за регистрация в комисията за защита на личните данни [Формуляри за регистрация в КЗЛД] (8)

Категория: формуляри за регистрация в комисията за защита на личните данни (8)
Формуляри за регистрация в КЗЛД
Посещения:
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни
Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни
119
Уведомление за промяна или заличаване на данни в регистър
Уведомление за промяна или заличаване на данни в регистър
100
Описание на регистъра
Описание на регистъра
171
Заявление за регистрация на държавен орган или орган на местното самоуправление
Заявление за регистрация на държавен орган или орган на местното самоуправление
59
Заявление за регистрация на юридическо лице
Заявление за регистрация на юридическо лице
184
Заявление за регистрация на физическо лице- представител
Заявление за регистрация на физическо лице- представител
80
Заявление за регистрация на физическо лице
Заявление за регистрация на физическо лице
108
Указание за попълване на Заявление за регистрация на администратор на лични данни по ЗЗЛД
Указание за попълване на Заявление за регистрация на администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни
206