Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категория: Формуляри за ТРЗ и личен състав [Примерни бланки за трудови договори, правилник за вътрешния трудов ред и др.] (18)

Категория: Формуляри за ТРЗ и личен състав (18)
Примерни бланки за трудови договори, правилник за вътрешния трудов ред и др.
Посещения:
Формуляр УП-2
Формуляр УП-2 в DOC фоемат подходящ за попълване на конпютър
3730
Формуляр УП-3
Формуляр УП-3 във DOC формат, подходящ за попълване на компютър
2183
Декларация по чл. 20, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите
Декларацията се попълва на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите
722
Молба за напускане по взаимно съгласие и предизвестие
Молба за напускане по взаимно съгласие с предизвестие
2845
Договор за придобиване на квалификация по по чл. 229 от КТ
Договор за стипендия
419
Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация по чл. 234 от КТ
Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация по чл. 234 от КТ
446
Декларация при постъпване на работа за първи път
Декларация при постъпване на работа за първи път за издаване на трудова книжка
1928
Акт за встъпване в длъжност
Акт за встъпване в длъжност
1485
Документи, които трябва да съдържа в доситето на работника или служителя
Примерен списък на документите, които трябва да съдържа досието на работника или служителя
7290
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
1589
Молба за постъпване на работа
Молба за постъпване на работа
2396
Примерен правилник за вътрешния ред
Примерен правилник за вътрешния ред
2411
Примерен правилник за организация на работната заплата
Примерен правилник за организация на работната заплата
2241
Заповед за отпуск
Примерен формуляр на Заповед за опуск
2917
Молба за отпуск
Примерен формуляр на Молба за отпуск
2254
Заповед за прекратяване на трудов договор
Примерен формуляр на Заповед за прекратяване на трудов договор
2425
Допълнително споразумение
Примерен формуляр за допълнително споразумение към трудов договор
3009
Трудов договор
Примерен формуляр за трудов договор
4504