Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категория: 7 - Длъжностни характеристики: Квалифицирани производствени работници и занаятчии [Примерни длъжностни характеристики за седма квалификационна група персонал] (30)

Категория: 7 - Длъжностни характеристики: Квалифицирани производствени работници и занаятчии (30)
Примерни длъжностни характеристики за седма квалификационна група персонал
Посещения:
ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, Код по НКПД-2011: 74122009
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, Код по НКП: 74122009
1840
АРМАТУРИСТ, Код по НКПД-2011: 71142001
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА АРМАТУРИСТ, Код по НКПД: 71142001
705
ЗИДАРOМАЗАЧ, Код по НКПД-2011: 71122008
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗИДАРOМАЗАЧ, Код по НКПД: 71122008
391
ФРЕЗИСТ, Код по НКПД-2011: 72232041
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРЕЗИСТ, Код по НКПД: 72232041
473
ТАПИЦЕР, Код по НКПД-2011: 75341005
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТАПИЦЕР, Код по НКПД: 75341005
430
ШИВАЧ МЪЖКО/ДАМСКО ОБЛЕКЛО, Код по НКПД-2011: 75311003
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШИВАЧ МЪЖКО/ДАМСКО ОБЛЕКЛО, Код по НКПД: 75311003
1288
МАЙСТОР ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ, Код по НКПД-2011: 75122005
ЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАЙСТОР ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ, Код по НКПД: 75122005
752
ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, Код по НКПД-2011: 74122009
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, Код по НКП: 74122009
730
МОНТЬОР РЕМОНТ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ, Код по НКПД-2011: 72332031
ЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОНТЬОР РЕМОНТ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ, Код по НКПД: 72332031
1906
АВТОМЕХАНИК, Код по НКПД-2011: 72313008
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМЕХАНИК, Код по НКП: 72313008
551
АВТОМЕХАНИК, Код по НКПД-2011: 72313008
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМЕХАНИК, Код по НКП: 72313008
801
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОНТЬОР, Код по НКПД: 72312001
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОНТЬОР, Код по НКПД: 72312001
1722
ШЛОСЕР, Код по НКПД-2011: 72223011
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШЛОСЕР, Код по НКПД: 72223011
1020
ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИК, Код по НКПД-2011: 72122004
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИК, Код по НКП: 72122004
530
ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИК, Код по НКПД-2011: 72122004
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИК, Код по НКП: 72122004
541
БОЯДЖИЯ, Код по НКПД-2011: 71311001
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА БОЯДЖИЯ, Код по НКП: 71311001
640
СТРОИТЕЛЕН БОЯДЖИЯ, Код по НКПД-2011: 71311001
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЕН БОЯДЖИЯ, Код по НКПД: 71311001
295
ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, СТРОИТЕЛЕН, Код по НКПД-2011: 74112005
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, СТРОИТЕЛЕН, Код по НКПД: 74112005
510
ЕЛЕКТРОМОНТЬОР ПО СИЛНИ ТОКОВЕ, Код по НКПД-2011: 74112004
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОМОНТЬОР ПО СИЛНИ ТОКОВЕ, Код по НКПД: 74112004
397
ВОДОПРОВОДЧИК (ВЪТРЕШНО СНАБДЯВАНЕ), Код по НКПД-2011: 71262002
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОПРОВОДЧИК (ВЪТРЕШНО СНАБДЯВАНЕ), Код по НКПД: 71262002
346
РАБОТНИК ИЗОЛАЦИЯ, Код по НКПД-2011: 71242005
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТНИК ИЗОЛАЦИЯ, Код по НКПД: 71242005
373
ШПАКЛОВЧИК, Код по НКПД-2011: 71232004
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШПАКЛОВЧИК, Код по НКПД: 71232004
277
РАБОТНИК ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ, Код по НКПД-2011: 71222001
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТНИК ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ, Код по НКПД: 71222001
501
СТРОИТЕЛ ЖИЛИЩА, Код по НКПД-2011: 71112001
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛ ЖИЛИЩА, Код по НКПД: 71112001
699
БЕТОНДЖИЯ, Код по НКПД-2011: 71142002
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕТОНДЖИЯ, Код по НКПД: 71142002
190
КОФРАЖИСТ, Код по НКПД-2011: 71142003
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОФРАЖИСТ, Код по НКПД: 71142003
372
КОФРАЖИСТ, Код по НКПД-2011: 71142003
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОФРАЖИСТ, Код по НКПД: 71142003
386
БЕТОНДЖИЯ, Код по НКПД-2011: 71142002
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕТОНДЖИЯ, Код по НКПД: 71142002
182
ПЕКАР, Код по НКПД-2011: 75122010
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕКАР, Код по НКПД 75122010
767
ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ, Код по НКПД-2011: 75433004
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ, Код по НКПД: 75433004
905