Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


Категория: Класификатори [НКПД, ЕКДА, ЕКОС] (3)

Категория: Класификатори (3)
НКПД, ЕКДА, ЕКОС
Посещения:
Всичко за НКПД-2011
Всичко за НКПД-2011
4991
ЕКДА - ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА
ЕКДА - ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА
2036
ЕКОС - ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА
ЕКОС - ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА
1295