Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


Категория: НКПД - 2005 - Отменен - НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ [Старият НКПД от 2005 г.] (9)

Категория: НКПД - 2005 - Отменен - НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ (9)
Старият НКПД от 2005 г.
Посещения:
НКПД - 2005- Отменен - ПРОФЕСИИ, НЕИЗИСКВАЩИ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
НКПД - 2005- Отменен - КЛАС 9 - ПРОФЕСИИ, НЕИЗИСКВАЩИ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
324
НКПД - 2005- Отменен - КЛАС 8 - ОПЕРАТОРИ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И РАБОТНИЦИ ПО МОНТАЖ НА ИЗДЕЛИЯ
НКПД - 2005- Отменен - КЛАС 8 - ОПЕРАТОРИ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И РАБОТНИЦИ ПО МОНТАЖ НА ИЗДЕЛИЯ
196
НКПД - 2005- Отменен - КЛАС 7 - КВАЛИФИЦИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ ЗАНАЯТЧИИ
НКПД - 2005- Отменен - КЛАС 7 - КВАЛИФИЦИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ ЗАНАЯТЧИИ
216
НКПД - 2005- Отменен- КЛАС 6 - КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО, РИБНОТО И ЛОВНОТО СТ-ВО
НКПД - 2005- Отменен- КЛАС 6 - КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО, РИБНОТО И ЛОВНОТО СТ-ВО
114
НКПД - 2005- Отменен - КЛАС 5 - ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ТЪРГОВИЯТА И ОХРАНАТА
НКПД - 2005- Отменен - КЛАС 5 - ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ТЪРГОВИЯТА И ОХРАНАТА
315
НКПД - 2005- Отменен - КЛАС 4 - АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
НКПД - 2005- Отменен - КЛАС 4 - АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
381
НКПД - 2005- Отменен - КЛАС 3 - ТЕХНИЦИ И ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
НКПД - 2005- Отменен - КЛАС 3 - ТЕХНИЦИ И ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
268
НКПД - 2005- Отменен - КЛАС 2 - АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ
НКПД - 2005- Отменен - КЛАС 2 - АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ
328
НКПД -2005 0 Отменен - КЛАС 1 - ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ СЛУЖИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ
НКПД -2005 0 Отменен - КЛАС 1 - ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ СЛУЖИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ
151