Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категория: Справочна информация [Полезна информация за текущата година] (4)

Категория: Справочна информация (4)
Полезна информация за текущата година
Посещения:
Работни и почивни дни за 2014 г.
Работни и почивни дни за 2014 г.
75
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВНОСКИТЕ ЗА ДОО, ЗО, ДЗПО-УФ, ДЗПО - ПФ, ГВРС за 2014 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВНОСКИТЕ ЗА ДОО, ЗО, ДЗПО-УФ, ДЗПО - ПФ, ГВРС за 2014 г.
97
МОД и ТЗПБ за 2014 г.
Минимален осигурителен доход по професии и икономически дейности и вноски за фонд ТЗПБ за 2014 г.
80
МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА
МИНИМАЛНА МЕСЕЧНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА
2788