Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категория: Правилници [Правилник за прилагане на ЗДДС и др.] (3)

Категория: Правилници (3)
Правилник за прилагане на ЗДДС и др.
Посещения:
Правилник за прилагане на закона за семейните помощи за деца
Правилник за прилагане на закона за семейните помощи за деца
587
Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност
Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност
4184
Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове
Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове
444