Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.
 


Категория: НКПД-2011 [Всичко необходимо за НКПД-2011] (6)

Категория: НКПД-2011 (6)
Всичко необходимо за НКПД-2011
Посещения:
Таблица за преход от НКПД-2005 към НКПД-2011
Таблица за преход от НКПД-2005 към НКПД-2011
18030
НКПД - 2011 - Азбучник
НКПД-2011 - Професии, подредени по азбучен ред
18137
Списък на длъжностите в НКПД-2011
Списък на длъжностите в НКПД-2011
36456
Правилник за прилагане на НКПД-2011
Правилник за прилагане на НКПД-2011
10811
Кодове за преход от НКПД-2005 към НКПД-2011
Система за търсене на кодове за преход от НКПД-2005 към НКПД-2011
15755
Система за търсене в НКПД-2011
Система за търсене в НКПД-2011
16605