Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категория: Архивни документи [Тук ще намерите архивни документи, които вече не са в сила] (75)

Категория: Архивни документи (75)
Тук ще намерите архивни документи, които вече не са в сила
Посещения:
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВНОСКИТЕ ЗА ДОО, ЗО, ДЗПО-УФ, ДЗПО - ПФ, ГВРС за 2013 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВНОСКИТЕ ЗА ДОО, ЗО, ДЗПО-УФ, ДЗПО - ПФ, ГВРС за 2013 г.
529
Годишен отчет за дейността на предприятия с нестопанска цел за 2012 г.
Годишен отчет за дейността на предприятия с нестопанска цел за 2012 г.
3725
Годишен отчет за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2012 г.
Годишен отчет за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2012 г.
305
Декларация за икономически неактивно предприятие за 2012 г. (за фирми без дейност)
Декларация за икономически неактивно предприятие за 2012 г. (за фирми без дейност)
1293
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс за 2012 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс за 2012 година
4792
Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) за 2012 г.
Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) за 2012 г.
1202
Справка за оконч. размер на осигурителния доход за 2012 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълълване
Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2012 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им);
758
Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ (ОБРАЗЕЦ на документ)
Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ (ОБРАЗЕЦ на документ)
576
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г, (образец 2001а) за доходи от България и чужбина
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г, (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина
397
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г (образец 2001) за доходите на физ. лица
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г (образец 2001) за доходите на физическите лица, с приложения и указания и справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2012г.;
738
ГДД по чл. 92 (обр. 1010а -за лицата, НЕизвършвали дейност през 2012 г.) от ЗКПО
Годишна данъчна декларация по чл. 92 (обр. 1010а -за лицата, НЕизвършвали дейност през 2012 г.) от ЗКПО; Подава се от предприятия без дейност
822
ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат за 2012 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2012 г., с приложения;
1107
Вноски за ТЗПБ - 2013 г.
Диференцирани вноски за фонд ТЗПБ за 2013 г. по видове икономически дености
278
МОД за 2013 г. -EXCEL формат
Минимален осигурителен доход по професии за 2013 г. - EXCEL формат
340
МОД за 2013 г. -PDF формат
Минимален осигурителен доход по професии за 213 г. - PDF формат
268
Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
866
Кодове за вид плащане за Републикански бюджет за 2012 г.
Кодове за вид плащане за Републикански бюджет за 2012 г.
5471
Кодове за вид плащане за ДЗПО за 2012 г.
Кодове за вид плащане за ДЗПО за 2012 г.
4143
Кодове за вид плащане за ЗО за 2012 г.
Кодове за вид плащане за ЗО за 2012 г.
3664
Кодове за вид плащане за ДОО за 2012 г.
Кодове за вид плащане за ДОО за 2012 г.
4723
Декларация от предприятията неизвършващи дейност през 2011 г
Декларация от предприятията неизвършващи дейност през 2011 г
2441
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2011 година – пълен комплект
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2011 година – пълен комплект
3253
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2012 година - пъле
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2012 година - пълен комплект
448
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2011 година
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2011 година
462
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2011 година - пълен к
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2011 година - пълен комплект
5242
Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)
Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)
1187
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. - всички приложения
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. - всички приложения
1439
Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попъл
Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)
1195
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи от страната за 2011 г.
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи от страната за 2011 г.
487
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи от страната и чужбина за 2011 г.
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи от страната и чужбина за 2011 г.
158
Указания за попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2011 г.
Указания за попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2011 г.
611
ГДД по чл. 92 от ЗКПО за предприятия с дейност за 2011 г. с приложения
Годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за предприятия с дейност за 2011 г. с приложения
1713
ГДД по чл. 92 от ЗКПО за предприятия с дейност за 2011 г.
Годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за предприятия с дейност за 2011 г. без приложения
1090
ГДД по чл. 92 от ЗКПО за предприятия без дейност за 2011 г.
Годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за предприятия без дейност за 2011 г.
946
Брой работни дни за 2012 г.
Брой работни дни за 2012 г. по месеци
480
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВНОСКИТЕ ЗА ДОО, ЗО, ДЗПО-УФ, ДЗПО - ПФ, ГВРС за 2012 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВНОСКИТЕ ЗА ДОО, ЗО, ДЗПО-УФ, ДЗПО - ПФ, ГВРС за 2012 г.
1147
Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“ 2012
Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“ 2012
526
МОД 2012 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2012 г. - МОД 2012 г.
777
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.
858
Закон за държавния бюджет за 2012 г.
Закон за държавния бюджет за 2012 г.
382
ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
153
Кодове за вид плащане - Републикански бюджет - в сила от 01.01.2011
Кодове за вид плащане - Републикански бюджет - в сила от 01.01.2011
2190
Кодове за вид плащане - ДЗПО - в сила от 01.01.2011
Кодове за вид плащане - ДЗПО - в сила от 01.01.2011
1715
Кодове за вид плащане - ЗО - в сила от 01.01.2011
Кодове за вид плащане - ЗО - в сила от 01.01.2011
2225
Кодове за вид плащане - ДОО - в сила от 01.01.2011
Кодове за вид плащане - ДОО - в сила от 01.01.2011
4557
Кодове за вид плащане към бюджета за 2011 г.
Кодове за вид плащане към ДОО, ЗО, ДЗПО и републикански бюджет за 2011 г.
1238
ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност - за 2011 г.
Този отчет се попълва от предприятия, които през 2011 г. окончателно прекратяват дейността си.
953
ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност - за 2010 г.
Този отчет се попълва от преприятия, за които към 31.12.2010 г. е обявена ликвидация или несъстоятелност.
848
ГОД за нефинансови предприятия, съставящи баланс за 2010 г.
Този отчет се съставя от предприятия, задължени да съставят баланс за 2010 г.
17089
ГОД за нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) за 2010 г.
Този отчет се попълва от ЕТ, несъставящи баланс за 2010 г.
7310
Патентни данъци по общини за 2011 г.
Патентни данъци по общини за 2011 г.
827
Размер на патения данък в Община Варна за 2011 г.
Размер на патения данък в Община Варна за 2011 г.
411
Формуляри за годишно приключване - 2010 г.
Формуляри за годишно приключване - 2010 г.
2069
Указания за попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г.
Указания за попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г.
2537
ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г. за предприятия без дейност
ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г. за предприятия без дейност
3847
Декларация за облагагане с патентен данък за 2011 г.
Декларация за облагагане с патентен данък за 2011 г.
2430
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г., с приложенията и указания за ползване
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г., с приложенията и указания за ползване - пълен комплект
8652
Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попъл
Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)
5045
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. - пълен комплект
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. - пълен комплект
13724
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г.
1114
Разпределение на вноските за ДОО, ЗО, ДЗПО, ГВРС за 2011 г.
Разпределение на вноските за ДОО, ЗО, ДЗПО, ГВРС за 2011 г.
3021
Вноски за фонд ТЗПБ 2011 в Excel формат
Вноски за фонд ТЗПБ 2011 в Excel формат
544
Вноски за фонд ТЗПБ 2011 в PDF формат - за разпечатване
Вноски за фонд ТЗПБ 2011 в PDF формат - за разпечатване
508
МОД 2011 в Excel формат
МОД 2011 в Excel формат
1015
МОД 2011 в PDF формат - за разпечатване
МОД 2011 в PDF формат - за разпечатване
1262
ДИФЕРЕНЦИРАНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2011 г.
ДИФЕРЕНЦИРАНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2011 г.
534
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.
2181
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2011 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2011 Г.
282
МОД по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2011 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2011 г.
2456
"Сметка за изплатени суми" и "Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ" за 2010 г.
Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2010 г.
3156
Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2010
Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2010
280
Дължими вноски за ДОО, ЗОО, ДЗПО и ГВРС за 2010 г. по видове осигурени лица
Дължими вноски за ДОО, ЗОО, ДЗПО и ГВРС за 2010 г. по видове осигурени лица
1325
НКПД - 2005 - НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ - Отменен
НКПД-2005 - НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ - архив на класификатора
751
Закон за бюджета на НЗОК за 2010 г.
Закон за бюджета на НЗОК за 2010 г.
217
Закон за бюджета на ДОО за 2010 г.
Закон за бюджета на ДОО за 2010 г.
299