Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категория: Архивни документи [Тук ще намерите архивни документи, които вече не са в сила] (75)

Категория: Архивни документи (75)
Тук ще намерите архивни документи, които вече не са в сила
Посещения:
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВНОСКИТЕ ЗА ДОО, ЗО, ДЗПО-УФ, ДЗПО - ПФ, ГВРС за 2013 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВНОСКИТЕ ЗА ДОО, ЗО, ДЗПО-УФ, ДЗПО - ПФ, ГВРС за 2013 г.
579
Годишен отчет за дейността на предприятия с нестопанска цел за 2012 г.
Годишен отчет за дейността на предприятия с нестопанска цел за 2012 г.
3728
Годишен отчет за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2012 г.
Годишен отчет за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2012 г.
306
Декларация за икономически неактивно предприятие за 2012 г. (за фирми без дейност)
Декларация за икономически неактивно предприятие за 2012 г. (за фирми без дейност)
1296
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс за 2012 година
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс за 2012 година
4793
Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) за 2012 г.
Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) за 2012 г.
1203
Справка за оконч. размер на осигурителния доход за 2012 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълълване
Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2012 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им);
762
Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ (ОБРАЗЕЦ на документ)
Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ (ОБРАЗЕЦ на документ)
577
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г, (образец 2001а) за доходи от България и чужбина
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г, (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина
406
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г (образец 2001) за доходите на физ. лица
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г (образец 2001) за доходите на физическите лица, с приложения и указания и справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2012г.;
739
ГДД по чл. 92 (обр. 1010а -за лицата, НЕизвършвали дейност през 2012 г.) от ЗКПО
Годишна данъчна декларация по чл. 92 (обр. 1010а -за лицата, НЕизвършвали дейност през 2012 г.) от ЗКПО; Подава се от предприятия без дейност
829
ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат за 2012 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2012 г., с приложения;
1110
Вноски за ТЗПБ - 2013 г.
Диференцирани вноски за фонд ТЗПБ за 2013 г. по видове икономически дености
289
МОД за 2013 г. -EXCEL формат
Минимален осигурителен доход по професии за 2013 г. - EXCEL формат
347
МОД за 2013 г. -PDF формат
Минимален осигурителен доход по професии за 213 г. - PDF формат
268
Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
866
Кодове за вид плащане за Републикански бюджет за 2012 г.
Кодове за вид плащане за Републикански бюджет за 2012 г.
5474
Кодове за вид плащане за ДЗПО за 2012 г.
Кодове за вид плащане за ДЗПО за 2012 г.
4172
Кодове за вид плащане за ЗО за 2012 г.
Кодове за вид плащане за ЗО за 2012 г.
3669
Кодове за вид плащане за ДОО за 2012 г.
Кодове за вид плащане за ДОО за 2012 г.
4726
Декларация от предприятията неизвършващи дейност през 2011 г
Декларация от предприятията неизвършващи дейност през 2011 г
2446
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2011 година – пълен комплект
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2011 година – пълен комплект
3254
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2012 година - пъле
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2012 година - пълен комплект
452
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2011 година
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2011 година
469
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2011 година - пълен к
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2011 година - пълен комплект
5247
Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)
Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)
1192
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. - всички приложения
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. - всички приложения
1444
Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попъл
Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)
1197
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи от страната за 2011 г.
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи от страната за 2011 г.
488
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи от страната и чужбина за 2011 г.
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи от страната и чужбина за 2011 г.
162
Указания за попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2011 г.
Указания за попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2011 г.
615
ГДД по чл. 92 от ЗКПО за предприятия с дейност за 2011 г. с приложения
Годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за предприятия с дейност за 2011 г. с приложения
1719
ГДД по чл. 92 от ЗКПО за предприятия с дейност за 2011 г.
Годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за предприятия с дейност за 2011 г. без приложения
1094
ГДД по чл. 92 от ЗКПО за предприятия без дейност за 2011 г.
Годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за предприятия без дейност за 2011 г.
950
Брой работни дни за 2012 г.
Брой работни дни за 2012 г. по месеци
481
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВНОСКИТЕ ЗА ДОО, ЗО, ДЗПО-УФ, ДЗПО - ПФ, ГВРС за 2012 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВНОСКИТЕ ЗА ДОО, ЗО, ДЗПО-УФ, ДЗПО - ПФ, ГВРС за 2012 г.
1149
Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“ 2012
Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“ 2012
527
МОД 2012 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2012 г. - МОД 2012 г.
778
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.
859
Закон за държавния бюджет за 2012 г.
Закон за държавния бюджет за 2012 г.
385
ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
155
Кодове за вид плащане - Републикански бюджет - в сила от 01.01.2011
Кодове за вид плащане - Републикански бюджет - в сила от 01.01.2011
2191
Кодове за вид плащане - ДЗПО - в сила от 01.01.2011
Кодове за вид плащане - ДЗПО - в сила от 01.01.2011
1717
Кодове за вид плащане - ЗО - в сила от 01.01.2011
Кодове за вид плащане - ЗО - в сила от 01.01.2011
2225
Кодове за вид плащане - ДОО - в сила от 01.01.2011
Кодове за вид плащане - ДОО - в сила от 01.01.2011
4558
Кодове за вид плащане към бюджета за 2011 г.
Кодове за вид плащане към ДОО, ЗО, ДЗПО и републикански бюджет за 2011 г.
1243
ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност - за 2011 г.
Този отчет се попълва от предприятия, които през 2011 г. окончателно прекратяват дейността си.
956
ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност - за 2010 г.
Този отчет се попълва от преприятия, за които към 31.12.2010 г. е обявена ликвидация или несъстоятелност.
850
ГОД за нефинансови предприятия, съставящи баланс за 2010 г.
Този отчет се съставя от предприятия, задължени да съставят баланс за 2010 г.
17093
ГОД за нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) за 2010 г.
Този отчет се попълва от ЕТ, несъставящи баланс за 2010 г.
7313
Патентни данъци по общини за 2011 г.
Патентни данъци по общини за 2011 г.
828
Размер на патения данък в Община Варна за 2011 г.
Размер на патения данък в Община Варна за 2011 г.
412
Формуляри за годишно приключване - 2010 г.
Формуляри за годишно приключване - 2010 г.
2071
Указания за попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г.
Указания за попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г.
2538
ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г. за предприятия без дейност
ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г. за предприятия без дейност
3857
Декларация за облагагане с патентен данък за 2011 г.
Декларация за облагагане с патентен данък за 2011 г.
2432
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г., с приложенията и указания за ползване
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г., с приложенията и указания за ползване - пълен комплект
8653
Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попъл
Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)
5047
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. - пълен комплект
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. - пълен комплект
13725
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г.
1115
Разпределение на вноските за ДОО, ЗО, ДЗПО, ГВРС за 2011 г.
Разпределение на вноските за ДОО, ЗО, ДЗПО, ГВРС за 2011 г.
3022
Вноски за фонд ТЗПБ 2011 в Excel формат
Вноски за фонд ТЗПБ 2011 в Excel формат
550
Вноски за фонд ТЗПБ 2011 в PDF формат - за разпечатване
Вноски за фонд ТЗПБ 2011 в PDF формат - за разпечатване
511
МОД 2011 в Excel формат
МОД 2011 в Excel формат
1019
МОД 2011 в PDF формат - за разпечатване
МОД 2011 в PDF формат - за разпечатване
1263
ДИФЕРЕНЦИРАНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2011 г.
ДИФЕРЕНЦИРАНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2011 г.
535
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.
2182
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2011 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2011 Г.
283
МОД по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2011 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2011 г.
2458
"Сметка за изплатени суми" и "Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ" за 2010 г.
Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2010 г.
3162
Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2010
Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2010
282
Дължими вноски за ДОО, ЗОО, ДЗПО и ГВРС за 2010 г. по видове осигурени лица
Дължими вноски за ДОО, ЗОО, ДЗПО и ГВРС за 2010 г. по видове осигурени лица
1327
НКПД - 2005 - НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ - Отменен
НКПД-2005 - НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ - архив на класификатора
754
Закон за бюджета на НЗОК за 2010 г.
Закон за бюджета на НЗОК за 2010 г.
218
Закон за бюджета на ДОО за 2010 г.
Закон за бюджета на ДОО за 2010 г.
302