Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категория: Осигурителни декларации за 1997 г. [Декларация 1 за 1997 г., която всъщност се е казвала декларация 2 по това време, както и указания за попълване] (2)

Категория: Осигурителни декларации за 1997 г. (2)
Декларация 1 за 1997 г., която всъщност се е казвала декларация 2 по това време, както и указания за попълване
Посещения:
Указание за попълване на декларация образец 1 за 1997 г.
Указание за попълване на декларация образец 1 за 1997 г.
2451
Декларация обр. 1 за 1997 г. - тогава е била декларация обр. 2
Декларация обр. 1 за 1997 г. - тогава е била декларация образец 2
3676